Πλούσιο πρόγραμμα γιορτών και εκδηλώσεων πλαισιώνει τη σχολική ζωή.

Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι το μεγάλο παιδαγωγικό όφελος που προκύπτει από τη συμμετοχή στην κοινή προσπάθεια για την επίτευξη ενός σκοπού και όχι η άσκοπη επίδειξη.